Caută

O altfel de haină...
Când ne gândim la viața și lucrarea Domnului Isus în timpul vieții Sale printre pământeni, este de-a dreptul minunată, o viață cu impact care răsună peste veșnicii și a ajuns până în zilele noastre rodul slujirii Lui.

Isus uns cu Duhul Sfânt și cu putere umblă din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. În contextul acesta al slujirii, surprindem tot felul de categorii de oamenii, unii care îl căutau să audă cuvintele Lui, cuvinte pe care unii le sorbeau de pe buzele Lui, iar alții le disprețuiau. Învățăturile și vorbirea Lui erau pline de înțelepciune și putere, și vedem ca rezultat oameni schimbați dar și oameni împietriți. Unii se apropiau cu inima bună iar alții cu vicleșug și încercau ca să îl ispitească și să îl prindă cu vorba. Oamenii mergeau după El cu mulțimiile, alții doar strigau precum orbul Bartimeu care nu putea să îl urmeze, dar Isus s-a oprit la strigătul lui. Alții Îl urmau cu interese doar pentru că le era foame și lsus le dăduse pâine să mănânce. Isus venise să împlinească voia Tatălui slujind oamenilor. Acum vreau să ne oprim la una din zilele binecuvântate a Domnului Isus și în mod special la o persoană care a beneficiat de binecuvantarea Lui, în care trecutul, prezentul și viitorul acesteia a fost schimbat de Cel mai frumos om de pe fața pământului care a putut exista vreodată. Evanghelistul Marcu ne relatează o zi în care norodul care era mare la număr mergea după Isus. Oamenii ca de obicei îl înbulzeau și acolo în aglomerația aceea era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Femeia suferise mult de la mulți doctori, cheltuise toate resursele ei și nu simțise nici măcar o ameliorare ci din contră era mai rău. Pe deasupra durerii fizice pe care o îndura, ea purta o haină de doisprezece ani, o haină a durerii și suferinței lăuntrice. Era marginalizată de societate pentru că legea mozaică nu îi dădea voie nimănui să se atingă de ea și nici ei de vreo persoană pentru că contactul cu această femeie îi făceau necurați timp de o zi. Imaginați-vă viața acestei femei, o viață de chin și de durere, frați și surori înțelegem noi că femeia aceasta de doisprezece ani de zile practica distanțierea socială și experimenta calvarul singurătății?

În acest fel de trai ea auzise vorbindu-se despre ISUS care trece prin cetatea ei și cu inima plină de frică s-a strecurat de dinapoi prin mulțimea de oameni și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea: ,,Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui” Și îndată a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.” Isus a cunoscut că o putere ieșise din El și întorcându-se spre mulțime a zis: ,,Cine s-a atins de hainele Mele?” Întrebarea Domnului parcă nu își are rostul având în vedere contextul în care se aflau, nu-i așa? Dar atingerea acestei femeii purta o încărcătură a credinței care, atunci când a atins haina Lui Isus, s-a întâmplat minunea. Ce moment vibrant când femeia aceasta atinge haina Domnului Isus! Acolo are loc o schimbare supranaturală, pe deasupra vindecării în trup. Domnul o îmbraca pe această femeie în cea mai frumoasă haină pe care o putea îmbrăca și aceasta în văzul tuturor care asistau momentul. Haina asupririi cade jos și o îmbracă cu haina de nuntă și a unei noi identităti spunându-i: ,,Fiică, credința ta te-a mântuit!” Haina rușinii cade și o îmbracă într-o haină a demnității și i-a dat o haină a laudei în locul unui duh mâhnit. Ce schimbare și ce restaurare glorioasă a făcut Domnul în viața ei! Domnul nu i-a peticit haina ei ci i-a schimbat-o cu una nouă, albă, asemenea fiului risipitor. Necredinciosul Toma înainte ca sa creadă că Domnul a înviat dintre cei morți a cerut să vadă și să atingă el mâna lui Isus dar Domnul i-a spus ferice de cei ce cred fără să fi văzut, și cu o astfel de credință s-a apriopiat femeia acesta de haina Lui Isus. ,,Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui” și credința ei i-a fost răsplătită.

Să ne întrebăm dar acum, unde alergăm să ne cheltuim resursele noastre și ce haină purtăm? ..dar nu vestimentară că aici ne pricepem ce și cum să le asortăm ca să dea bine, ci haina spiritului nostru? Dacă suntem goi, murdari sau chiar bolnavi în trup, să ne aducem aminte că Mielul a fost jertfit pentru noi și El ne poate îmbrăca cu viața Sa, spăla cu sângele Său și ne poate vindeca prin rănile Lui. O cântare cunoscută spune așa: Trece Isus prin adunare, Nu vrei de haina Lui să te atingi? Are putere de vindecare! Trece Isus pe aici.

Să treacă Isus și pe la tine iar credința ce o ai în tine să îți aducă negrăită bucurie!

Flavius Vasii

71 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate