Caută

Fă-I loc lui Isus în inima Ta!,,Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” Luca 2:9-14


Un an pe cale să se încheie în câteva zile… un an diferit, un an greu pentru mulți, un an de suferință în care mulți și-au pierdut pe cei dragi, un an în care unii și-au pierdut locurile de muncă, poate locuințele, un Crăciun diferit pentru toți, dar un an al harului și al îndurării pentru mulți dintre noi. Câți dintre noi ne mai facem timp să medităm la vestea bună care a fost adusă de îngeri pentru noi toți, că Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Fiul Său Preaiubit să se nască într-o iesle și mai apoi prin trăirea, jertfirea și ascultarea Lui să ne împace cu Tatăl? Dacă de acest Crăciun, ar veni pe lume Regele Isus, iar Iosif și Maria ar bate chiar la ușa ta, unde l-ai primi? M-am întrebat pe mine însămi, mi-am întrebat copiii și unul dintre ei mi-a spus: ,,I-am da cea mai bună cameră, mami!” Oare, chiar așa ar fi? De ce atunci nu îi oferim un loc în familia noastră și acces la inima noastră? De ce nu ne facem timp pentru El? De acest Crăciun haideți să ne oprim și să îl sărbătorim pe Isus și să ne facem timp pentru a ne închina Lui.


Acest pasaj din Biblie surprinde un moment minunat din istorie pe care l-a cunoscut lumea, venirea lui Emanuel pe lume ,,vestea bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.”

El s-a născut ca să ne arate un mod de viață după voia lui Dumnezeu și deasemenea venirea Lui pe pământ ne-a adus mântuirea. Aceasta a fost și este cea mai mare nevoie a oamenilor, a tuturor oamenilor; mergând de bună voie la Golgota, ca să moară pentru păcatele întregii omeniri și apoi să invieze. M-am oprit asupra versetului 12 și am găsit simplitatea cu care a venit în lume Domnul nostru:

,,Iată, semnul după care îl veți cunoaște…”

Acest semn pe care l-a adus îngerul păstorilor, un semn simplu, sărac, lipsit de strălucire și grandoare pentru un păstor care ar fi fost îndreptățit să creadă astfel așteptând poate ceva mult mai măreț, specataculos ca și semn. De ce oare a ales Dumnezeu să fie tot atât de simplu și de ce staulul ca și locul de naștere al Prințului cerului? Pentru că acolo în ieslea din Betleem a început mântuirea noastră, prin acest copilaș Dumnezeu ne-a deschis larg tuturor porțile Împărăției Cerului, Împărăție care începe aici pe pământ, de aici trebuie să ne bucurăm de El și de tot ce ne-a lăsat ca să ne împlinească în această viață.


Umil și neajutorat: ,,veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle”

Dumnezeu este interesat de noi, de mine și de tine, și te iubește atât de mult încât a trimis în această lume ce a avut mai scump, pe Fiul Său să se nască în cel mai umil loc. Venirea Lui pe lume a fost cât se poate de obișnuită. El a renunțat la glorie, la slavă, la privilegii, acceptând natura umană. A fost nevoie de El ca să vină în lume pentru ca noi astăzi să avem acces la Tatăl și să fim împăcați cu Dumnezeu. Așa cum a venit, așa a și plecat, neavând un loc unde să se nască și nici un loc unde să I se pună trupul… Nu s-a folosit de glorie sau putere, astfel putând fi Mântuitorul tuturor, fie bogat, fie sărac…

Pace și liniște:

,,Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.”

Mă gândesc la păstorii care își făceau munca liniștiți și deodată obișnuitul lor se transformă în ceva neobișnuit care le umple inima de mare bucurie. Apoi, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând și slăvind pe Dumnezeu zicând: ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”

El a venit să depărteze teama din sufletul oamenilor, să aducă pacea… chiar și în aceste vremuri tulburi pentru mulți, în mijlocul acestor restricții în care nu mai putem fi împreună, chiar și acum El vrea să ne dea pacea.


Multe daruri primim de aceste sărbători și ne bucurăm de ele, și poate bucuria noastră uneori e așa de mare și parcă nu e corect,… de El, de Domnul nostru scump să nu ne bucurăm mai mult decât de orice altceva. Nu putem avea o bucurie mai mare decât aceea că vom fi o veșnicie cu Mântuitorul nostru și ne vom bucura de chipul Lui o veșnicie… fără să plătim ceva, ci doar să credem din toată inima: ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”

Dumnezeu a realizat împăcarea noastră cu El prin acest ,,dar perfect” născut în ieslea Betleem - Isus Hristos!

Uitați-vă la Isus de acest Crăciun, faceți-I loc în inima voastră, în casa și familia voastră, faceți-L pe El desfătarea și comoara voastră cea mai de preț.


Sărbători pline de pace și bucurie în suflet!


Hermina Catană

69 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate