Caută

ALEG SĂ TE LAUD


,,Voi binecuvânta pe Domnul în ORICE VREME; lauda Lui va fi TOTDEAUNA în gura mea.” (Psalmii 34:1)

Suntem chemați în această vreme poate mai mult ca oricând să-L lăudăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și avem așa de multe motive sa Îl lăudăm:pentru binecuvântări spirituale, pentru mântuire, pentru Duhul Sfânt, pentru viață, pentru sănătate, pentru putere, pentru înțelepciune la locul de muncă, unii poate chiar prin pustia, suferința sau circumstanța nefavorabilă în care posibil să ne aflăm, chiar și acolo, deși e greu, putem să Îi aducem laudă.

Ce înseamnă “pustia” pentru tine? Cum alegi să te raportezi la ea?

Pentru mine si pentru noi ca familie “pustia” a fost prezentă în viața noastră și treptat am învățat ce diferență a făcut alegerea de a-L lăuda pe Domnul chiar și în vremuri de încercare.

“Pustia” e locul în care El ne modelează, ne schimbă prioritățile, ne smerește, ne schimbă felul de a privi lucrurile, este poate testul nostru în care alegem cum ne raportăm la situație. Poate treci prin suferință, durere, boală, încearcă și găsește un vers de cântare care să îi cânți Lui, și care îți va aduce eliberare și îți va muta focusul, nu te vei mai uita la problema ci la Domnul și bunătatea Lui. Când vom decide să îmbrăcăm haina laudei și a închinării vom vedea ce mare biruință va aduce asupra situației noastre și orice factor va putea fi înfrânt prin bucuria laudei către Dumnezeu.

Lauda se armonizează atât de bine cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, încât puterea ei va face ca viețile noastre să fie înmiresmate cu tot ce este mai bun. Lăudându-L pe Domnul vom începe să descoperim frumusețea Lui, să simțim iubirea Lui, dragostea Lui iar când ne vom închina din toată inima, în Duh și Adevăr se va întâmpla intimitatea,vom îincepe să îi auzim vocea, vom primi revelații, vom primi puteri noi și lumina.

Lauda și închinarea noastră ne va duce dincolo de porți, dincolo de altare, în locul unde putem să Îi vedem chipul și unde suntem uimiți și copleșiți de prezența Lui. Prin alegerea noastră de a-L lăuda vom forma un zid de protecție în jurul nostru, al copiilor noștri, al familiei noastre, al bisericii, comunității noastre… mă gândesc dacă noi toți, copiii Lui, am începe să Îl lăudăm cu toată inima în orice circumstanță cum ar arăta pământul, Irlanda, biserica noastră? Am pune pe fugă orice plan al celui rău, s-ar deschide zăgazurile cerului cu vindecări, eliberări, poveri ar fi ușurate, ar fi dezlegate legături, ar veni oameni la Hristos, ar coborî cerul pe pământ. Psalmul 22:3 ne spune astfel: ,,Totuși Tu ești cel Sfânt, Tu care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel.” Domnul locuieste în mijocul laudelor noastre. Aceasta însemnă că Domnul Se manifestă atunci când Îl lăudăm. Cuvântul ,,locuiește” înseamnă ,,trăiește în, stă în” Dumnezeul cel Atotputernic locuiește, trăiește, Se manifestă în mijlocul laudelor noastre.

Ceea ce noi proclamăm aici pe pământ este ceea ce se continuă înaintea tronului Său:

,,Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești Tu să iei cartea și să-I rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ .” (Apocalipsa 5:9-10)

Domnul ne cheamă să îl lăudăm chiar și atunci când nu vedem vreo umbră de scăpare, atunci când ne este cel mai greu, când totul în jur e sumbru, alegând să Îl lăudăm și să ne închinăm Lui am câștiga și mai multe biruințe.

1. LAUDA noastră ne-ar schimba focusul

Dacă ne-am uita țintă la El, la Hristos și am investi mai multă energie în a-L lăuda și a ne închina decât în a ne îngrijora L-am vedea pe El care luptă pentru noi în mijlocul întunericului când poate mintea noastră ne spune altceva... privirea îndreptată înspre El ne-ar schimba focusul.

2. LAUDA ȘI ÎNCHINAREA noastră ne-ar schimba perspectiva

,,De aceea spune-le; Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele; ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu.” (Ezechiel 12:28)

,,Căci cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.” (Psalmii 33:4)

Avem promisiuni atât de puternice care ne ajuta să Îl vedem pe Domnul cum se implică în fiecare detaliu din viața noastră.

3.LAUDA ȘI ÎNCHINAREA noastră ar schimba poziția inamicului

Când începem să Îl lăudăm, Îl invităm în viața noastră, în camera noastră și când El își face simțită prezența cel rău nu are altă șansa decât să fugă.

4. LAUDA ȘI ÎNCHINAREA noastră i-ar schimba chiar și pe cei din jurul nostru

Îl avem pe Pavel și Sila care au fost închiși pentru că propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu, și poate ne întrebăm care a fost motivul ca să-L laude pe Domnul? El nu s-a schimbat, era tot pe tron... dar ei nu erau descurajați, și nu își plângeau soarta ci la miezul nopții, ei se rugau și cântau cântări de lauda lui Dumnezeu și ca rezultat al laudei Dumnezeu a trimis un cutremur și a deschis acea închisoare iar temnicerul și familia lui au fost mântuiți și toti cei care erau prizonieri au cunoscut că Dumnezeul lui Pavel și Sila era real.

Poate ești într-o închisoare a îndoielii și nesiguranței sau a bolii și suferinței... începe să-L lauzi pe Domnul pentru dragostea Sa, pentru îndurările Sale, pentru puterea Lui de vindecare și eliberarea va veni în dreptul tău.

Am citit o întâmplare care spunea astfel: un evanghelist renumit care fusese mult folosit de Dumnezeu a suferit un atac de inimă destul de sever. Doctorii spuneau că va muri cât de curând. Mulți frați se rugau pentru însănătoșirea lui dar el continuă să sufere... El a primit un mesaj din partea Duhului Sfânt care l-a făcut să înțeleagă că el va fi vindecat prin laudă. Când evanghelistul a început să-L laude pe Domnul cu toată puterea, Dumnezeu Și-a întins mâna și l-a vindecat complet. După ce L-a vindecat, Domnul I-a dat acest mesaj să-l predice oriunde va merge: ,,Spune poporului Meu să Mă laude, să Mă iubească și să Mi se dăruiască.”

Cred că Domnul ne învață prin fiecare circumstanță cum să Îl lăudăm și ne întărește chiar în mijlocul încercării și în același timp încercarea are menirea să ne schimbe viața, trăirea, comportamentul și să ne apropie tot mai mult de El. Dumnezeu își dorește ca noi să trăim o viața de lauda și închinare chiar și atunci când nu suntem dispuși și nu e totul așa cum am vrea noi. ,,Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria și veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt.” (Psalmii 9:1,2)

Hermina Catană

74 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate