Să proclamăm Duh de Viață!

Să proclamăm Duh de Viață!

 

,,Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot. El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!” El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: ,,Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: Iată că voi face să intre în voi un duh şi veţi învia! Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” (Ezechiel 37:1-6)

 

Prorocul Ezechiel parcă se trezise. Visase oare? Se rugase? Duhul Domnului îl puse de data aceasta în mijlocul unei văi pline de oase uscate de tot. Și în acea liniște înfiorătoare, pășea prorocul fără a-nțelege ce vrea Domnul să-i spună și nici ce o fi însemnând acea scenă îngrozitoare. Suflase vântul peste această mulțime de oase și soarele le uscase de tot. Evident că fusese o oștire odată, viteji care luptaseră în bătălii sângeroase, iar acum învinși, doar niște oase. Și deodată glasul Domnului se-aude și îl întreabă pe Ezechiel: Vor putea oare aceste oase să învieze? Iar El răspunde: ,,Doamne Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!”

Dar cum ar putea niște oase uscate să prindă viață, să învie? Ce nădejde mai este ca niște oase, toate împrăștiate, nici măcar prinse una de alta, să învie? Total imposibil! Totuși,  Domnul îi poruncește lui Ezechiel și i-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: ,,Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! Iată că voi face să intre în voi un duh şi veţi învia! Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

Ezechiel ascultă și face întocmai, iar minunea ia loc chiar în fața ochilor lui. Porni un vuiet și un zgomot neobișnuit, o mișcare nefirească. Oasele se alăturară unele de altele formând corpuri, carnea și vinele începură să le crească, apoi pielea acoperi tot corpul. La porunca Domnului Ezechiel prorocește și cheamă duh de viață peste ele, așa ca  un duh de viață a intrat în ele și au înviat. Era o oaste foarte mare la număr!

 

Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere, și ce spune El se împlinește întocmai! A fost nevoie de un om care să stea în prezența Domnului, să audă glasul Lui, să asculte și să împlinească ce-i poruncise Domnul. Mai caută și astăzi Domnul astfel de oameni. Mă vrea pe mine și pe tine, pe oricare dintre noi. Esti gata să fii glasul Lui pentru această națiune, pentru mulți chiar dintre noi, pentru generația de azi? Starea multora necesită intervenția imediată, miraculoasă a lui Dumnezeu. El vede ce noi nu putem vedea, și sunt sigură că vede multe oase uscate ca și altădată. Spunem de multe ori  că nu mai este nădejde pentru această națiune, s-a depărtat prea mult de lucrurile sfinte. Și ei nu știu că sunt doar niște oase, dar se fălesc că sunt mai înțelepți. Bisericile au fost odată pline, dar unde sunt acuma enoriașii? Au fost puternici odată, vii pentru Hristos și plin de zel… Ce s-a întâmplat de-i starea asta și sunt acum atât de-ndepărtați? Totuși este încă nădejde, să nu fim descurajați! Pentru că Domnul e gata să împlinească chiar ce vestise cu mult timp înainte… că El se va folosi de niște ,,emigranți” ca mine și ca tine, de copiii noștri, să fim gura Lui pentru această națiune, să rostim viață prin puterea Duhului Sfânt, și acest popor să reînvie. Suntem gata să ne lăsăm folosiți de Domnul în această lucrare mereață?

 

Ne rugăm mult și pentru cei care au fost amăgiti de cel rău, să se întoară acasă și parcă nimic nu se mișcă. Așa de mulți se văd neputincioși în fața ispitelor, sunt biruiți în lupta cu cel rău. Năframa păcatului le-a acoperit ochii care odată vedeau deslusit pe Domnul. Mulți șchiopătează, sunt răniți de cel rău, abia străbat calea, fără vlagă, obosiți… Neliniștea lăuntrică și teama le-a cuprins inima. Deznădejdea și necredința a împietrit atâtea suflete… și da, ca niște oase uscate de tot este starea multora, și nadejdea de viață s-a dus. Și Domnul întreabă din nou: Crezi că oasele acestea vor mai învia? Ce vei răspunde? Doamne, Tu știi… sau vei crede că ce spune El va și împlini? Harul Lui mai este încă peste omenire și Duhul Sfânt ne cheamă și ne trimite în această lucrare. Este vremea să proclamăm prin credință duh de viață peste casele noastre, peste cei dragi nouă, peste poporul Domnului. Poate vei zice că ești prea mic și neînsemnat să faci asta. Are Domnul oamenii lui aleși special pentru această lucrare… Să fie oare așa? Eu cred că sunt și ești chemat, să împlinim Cuvântul Domnului care ne trimite și ne împuternicește să profețim viață în casele noastre, apoi și la ceilalți de-afară. Ești gata să-L asculți?

 

El își va împlini negreșit lucrarea. Va ridica, va învia oasele uscate, va aduce viață! Pentru că nu prin putere omenească, ci prin puterea Lui se va face acest lucru. ,,Și veți ști că Eu sunt Domnul!”

 

Magdalena Cozma

 

 

arrow