Uneltele lui Dumnezeu

Un electrician ajuns într-o dimineață la locul lui de muncă, într-o casă tocmai proaspăt construită pentru un proprietar pe măsură, tocmai realizase că își uitase trusa de scule acasă. Nedumerit și supărat în același timp își întreaba singurul coleg care era zugrav de meserie dacă poate să îi împrumute trusa lui ca să înceapă lucrările. Poate te întrebi ce legătură este între un electrician și un zugrav… exact, nici una! Poate fi una de prietenie dar pe plan profesional nu se potrivesc în nici un caz.

Să ne îndreptăm privirile înspre doi muncitori din Scriptură care au o trusa cu unelte nepotrivite. Primul este Moise care ne spune Cuvântul că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în fapte și în cuvinte. La vârsta de 40 de ani i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi și văzând că unul din ei suferă nedreptate i-a luat apărarea; a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Moise s-a făcut stăpân și judecător peste ei dar nu îl pusese nimeni în slujba aceasta. Moise fuge mai apoi în pământul Madian. După 40 de ani Dumnezeu i se descoperă și îi vorbește într-un rug aprins. Au fost 40 de ani în care Dumnezeu a gravat caracterul și înțelepciunea Lui în el. În acești ani El l-a învățat, l-a sfătuit, l-a încercat, ca mai apoi să spună acuma ești gata, du-te! La cuvântul lui Dumnezeu, Moise se reîntoarce în Egipt să izbăvească pe poporul Israel. Însă de data aceasta nu cu înțelepciunea Egiptului și nici cu puterea lui, ci cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și cu puterea Lui.

Deasemenea Petru în grădina Ghetsimani a tăiat urechea lui Malhu cu sabia, a încercat să facă el dreptate și judecată, după care a fugit împreună cu ceilalți ucenici… reîntorcândndu-se mai apoi după ce a fost umplut de Duhul Sfânt cu o altă sabie, una care îi tăia de data aceasta nu la urechi, ci pe inimi! Atât Moise cât și Petru au folosit o unealtă a firii care în consecință i-a pus pe fugă.

Acum dă-mi voie să te întreb, tu ce unelte folosești? Dai viață cu ele sau o iei? Noi am fost dezbrăcați de firea pământească și am fost îmbrăcați cu Domnul Isus și putem să lucrăm numai cu uneltele care sunt aprobate de Duhul Lui și acestea sunt: întâi de toate dragostea, apoi răbdarea, bunătatea credincioșia, blândeța și îmbrăcați corespunzător având mijlocul încins cu adevărul îmbrăcați cu platoşa neprihănirii, încălțați cu râvna evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. Lucrând echipat în felul acesta, vei fi eficient și rodnic! Manualul muncii ne spune că ,,măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele (uneltele) cu care ne luptăm (lucrăm) noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.”  Uneltele diavolului precum mânia, necurăția, neînțelegerile, dezbinările, lăcomia, certurile, două feluri de măsuri, bârfa, toate imprumutate în lucrul Domnului nu numai că nu te ajută dar îți aduce pagube și un nume rău.

Dacă vrem însă să placem și să onorăm pe Cel ce ne-a pus în lucrarea Lui, și dacă vrem astfel câmpul muncii să se lărgească, atunci să lucrăm după rânduieli împreună cu Domnul și cu uneltele potrivite fiecărei lucrări! Îți doresc să fii cu ochii pe Învățătorul, să Îi semeni în totul și mult spor la muncă!

Flavius Vasii

 

arrow