Tăria noastră

Tăria noastră

 

După cum bine știți, zilele acestea veștile rele au împânzit întreaga lume, direct sau indirect.

S-a creat panică și multă forfotă, chiar și în dreptul creștinilor s-au strecurat gânduri de îngijorare. Nu exclud că nu am făcut-o și eu.

 

Dar căutând în Biblie, mi-am readus aminte, să îmi  pun încrederea în Dumnezeu, care are toate lucrurile în control. Toți psalmii scriși de împăratul David, Solomon, de fii lui Core, de Iedutun, de Asaf, ca și psalmii scriși de compozitori și poeți contemporani sau moderni, toți scot în evidență în special puterea Domnului de a ocroti pe cei ce se încred în El, chiar dacă de multe ori s-ar părea că Domnul zăbovește să le facă dreptate, să-i scape din mâna celor răi.

Psalmul 91 ne spune în mod deosebit că cel credincios se ,,odihnește” la umbra Celui Atotputernic.

,,O mie să cadă alături de Tine, și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.”

În Apocalipsa ni se spune să nu ne temem fiindcă El a zis: ,,Când l-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine, Și-a zis: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă. Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.”

 

Ce versete încurajatoare! Și următoarea întâmplare cred că prinde bine situației în care ne aflăm.

După eliberarea din închisoare, fratele Nicolae Moldoveanu, a fost mereu chemat la securitate,

pentru percheziții devastatoare, de multe ori și în lipsa familiei de acasă.

Toate acestea le făceau pentru a-l intimida. Dar nu au reușit, pentru că el alerga la Domnul și la sprijinul Lui ori de câte ori era chemat și amenințat. După o astfel de experiență, Domnul i-a dat următoarea cântare, frumoasă, o încredințare că prin încercarea cea mai grea, cu El merge înainte. Iată câteva versuri:

Tăria mea, tăria mea,  eşti Tu, Părinte
În încercarea cea mai grea, cu Tine merg ’nainte.

 

Tăria mea, tăria mea, eşti Tu, Isuse
Când mi-e rănită inima,Tu-mi dai puteri nespuse.

Tăria mea, tăria mea, eşti Tu, o, Duh de viaţă
Prin Tine am şi pot avea, izbândă mai măreaţă.

Tăria mea, tăria mea, mă-nchin, mărire Ţie
Cu Tine mă voi lăuda, acum şi-n veşnicie.

 

Pentru zilele următoare să luăm aceste versuri de încurajare și oricare ar fi situația, ori în ce fel vor merge lucrurile, să ne bazăm pe Domnul care  rămâne tăria noastră!

Citiți și meditați numai versete de încurajare, puneți-vă nădejdea în Domnul și căutați Împărăția Lui! Cu siguranță El va fi de partea noastră și v-a lucra pentru noi! Amin!

 

Estera Heinstein

 

arrow