Secretul biruinței în luptă

Vremurile în care trăim se caracterizează printr-o luptă spirituală așa de cruntă, încât simțim și vedem cu ochii de carne bătălia care se dă între lumină și întuneric, viață și moarte, bine și rău. Lupta spirituală este o luptă care se dă în primul rând la nivelul minții, gândurilor, un război nevăzut, continu, care se dă în fiecare dintre noi.

Ne-am născut cu această fire, care este o înclinație naturală, greu de rezistat împotriva ei, de a îndeplini dorințele-i păcătoase. Este o luptă pe viață și moarte cu puterea celui rău, în care nu putem folosi altceva decât armele spirituale. Apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Efes să fie tari în Domnul și puterea tăriei Lui, să stea fermi și să folosească armătura spirituală ca și Adevărul, Credința și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a rezista strategiilor diavolului.
Dacă privim în noi înșine, vom vedea de câte ori am dat curs firii, dorințelor ei și am păcătuit la nivelul inimii, minții, motivației… și trăind așa, am devenit pe neașteptate robii ei. De câte ori ne-am lăsat conduși de ură, judecată, bârfă, nervi, iuțime,… tot de-atâtea ori ne-am lăsat conduși de fire. Când rănim cu vorba, mințim, ne răzvrătim, nu iubim, nu suntem supuși,… firea ne conduce, toate acestea sunt manifestări ale firii. Ea luptă împotriva Duhului și nu pot locui împreună. Dacă nu o răstignim în fiecare zi, va deveni un asupritor din mâna căruia omul cu puterea lui nu poate scăpa. Nimeni nu poate scăpa de firea pământească și de sub dominația ei decât prin pocăință. Credința în Isus și pocăința față de păcat sunt o ușă prin care Isus intră și acolo are loc nașterea din nou. Natura noastră păcătoasă se schimbă. Avem viață din Duhul lui Dumnezeu pentru că trăim după îndemnurile Lui. În Romani 8:1 scrie: ,,Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.” Când suntem plini de Duh, vom iubi și ierta ca și El, vom vorbi ca și El, vom privi prin ochii Lui, vom acționa conduși de El în orice situație. Vom fi liberi!

Spre exemplu, putem realiza că dincolo de răutatea sau răceala cu care ne-a răspuns cineva, dincolo de bârfă, invidie, judecată, se dă o luptă cu sufletul respectiv și nici nu realizează poate? Ce vom face în aceste situații? Putem noi oare, în loc să-i judecăm sau etichetăm, să îi iertăm, să-i  iubim cu iubirea lui Isus, să le vorbim cu dragoste și să ne rugăm pentru sufletele lor?  Ne surprind aceste momente de test îmbrăcați cu armătura Duhului sau plini de fire? Ne putem analiza personal, privind în urmă la reacțiile noastre în diferite momente de criză sau viața de zi cu zi. Am fost biruitori sau biruiți? Să băgăm bine de seamă ca nu cumva, din neveghere, să luptăm cu faptele firii care sunt potrivnice lui Dumnezeu. Dimpotrivă, să stăm gata, oricând pregătiți, încinși cu Adevărul, îmbrăcați în Neprihănire, încălțați cu râvna Evangheliei păcii, având ca scut Credința și Cuvântul lui Dumnezeu ca și sabie. Acesta este secretul biruinței în lupta spirituală. ,,Deaceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgetile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:13-17) Dacă vom fi echipați cu această armătură, vom putea înfrunta orice săgeată din partea celui rău și vom rămâne în picioare după ce vom fi biruit totul. Să nu uităm că nu suntem singuri în această luptă, ci cu noi e Dumnezeu, Biruitorul! ,,Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit.” (Romani 8:37)  Resursele spirituale pe care le avem în El sunt mai mult decât suficiente ca să ne susțină în fața dușmanului. Acest lucru este un motiv de mare bucurie, care ne dă putere și îndrăzneală în orice circumstanță.

Știind care este secretul biruinței în această luptă, acum mai mult ca oricând, să veghem stând gata, pregătiți în orice moment și plini de curaj să înaintăm, pentrucă în fruntea noastră merge chiar El, Isus, Biruitorul!  Slavă Lui!

Magdalena Cozma

arrow