Prin credință

Prin credință

 

Într-una din zilele Domnului Isus pe pământ, Scriptura ne relatează că Domnul a flămânzit. A zărit de departe un măslin și în urma cercetării lui, nu a găsit nici un rod ci numai frunze, dar ceva neașteptat se întâmplă. Domnul adresează câteva cuvinte acestui măslin: ,,În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine” și pomul se usucă. (Marcu 11:14)

 

Într-o altă zi, seara, Isus dormea în corabie în timp ce ucenicii erau agitați pe o mare la fel de agitată ca și ei, iar Isus în urmă trezit de ucenici s-a sculat și din nou într-un mod uimitor ceartă vântul și vorbește mării ,,taci fără gură”. (Marcu 4:39) Altădată soacra lui Petru era tare bolnavă la pat, cu febra mare, iar Isus a fost chemat să se roage pentru ea. El S-a plecat spre ea, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o. (Luca4:39) Apoi vedem în nenumărate rânduri cum Domnul poruncește duhurilor necurate din trupurile oamenilor posedați și ele pleacă numaidecât, la fel și bolilor și ele dispar. Și în vechiul testament observăm și aici oamenii lui Dumnezeu care se adresează în mod neobișnuit chiar lucrurilor care sunt neînsuflețite și ele se pun în mișcare. De pildă, Ezechiel prorocește peste niște oase uscate și ele prind viață. Iosua a vorbit soarelui și soarele s-a oprit în mijlocul cerului. Lucruri minunate, scrise, citite și auzite, dar a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă și trăire.

 

Dimensiunea aceasta a supranaturalului a stârnit întotdeauna interes omului, dar noi nu căutăm supranaturalul, ci noi căutăm pe Dumnezeu care lucrează supranatural! Unul din lucrurile pe care Domnul le vizează atunci când își întinde privirile peste noi este credința care atunci când o localizează se deschide ușa binecuvântărilor și se întâmplă minuni și semne. În multe rânduri Isus căuta credință, dar pentru că nu o găsea nu putea lucra. Mulțimea noroadelor îl urmau și la un moment dat l-au întreabat ,,ce să facem ca să împlinim lucrările lui Dumnezeu?” Și Isus răspunde: ,, Șă credeți în Acela pe care l-a trimis El.” (Ioan 6:29) Primul pas ca să poți face voia și lucrarea lui Dumnezeu începe cu Hristos, continuă și se termină cu Hristos! ,,Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan1:3) Potrivit cu ceea ce e scris în Romani 12:3 Dumnezeu a împărțit fiecaruia o măsură de credință și dacă El ne-o dăruiește, noi ce ar trebui să facem cu ea, să o folosim sau să o economisim? Atunci când Domnul a vorbit smochinului și acesta l-a ascultat, a fost o lecție practică, continuând mai apoi spunând că, dacă vom avea credință, noi vom vorbi munților și ei se vor muta din loc. Și sunt destui munți care ne stau potrivnici în viața noastră și a multor altora, și nu mai putem înainta, dar cu Dumnezeu îi putem muta!

Credința care mută munții, da, asta o dorim, ca să îl arătăm pe El și mărimea Lui, nemărginita putere a Lui și dragostea cu care lucrează pentru noi. Dar înainte ca să muți munții, credința ta trebuie antrenată în lucruri mai mici pe măsura credinței tale, iar Dumnezeu îți v-a dărui mai mult pentru lucrări mai mari. Dar pentru aceasta trebuie să îți activezi credința în Cuvântul Lui în toate domeniile vieții tale și vei vedea mâna puternică a lui Dumnezeu făcând imposibilul posibil! Așadar hai să umblăm mai mult prin credință, mai mult pe făgăduințele primite și nu prin vedere pentru că vederea este limitată, însă credința trece dincolo de orice fel de bariere. (Evrei 11:33-34) Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.

 

Îți doresc să fii omul acela în care Dzeu să își găsească plăcerea, plin de credință, condus de Duhul Sfânt în toate acțiunile tale, nelăsînd îndoiala să încolțească ca să vezi lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit.  Da, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. (1Corinteni 2:9)

Multă binecuvântare !

 

Flavius Vasii

arrow