O Familie Unită

O Familie Unită

 

Secretul unităţii familiei.

„Cauza neînţelegerilor şi a discordiei din familii şi din biserică este depărtarea de Hristos. A fi aproape de Hristos înseamnă a fi aproape unul de altul. Secretul adevăratei unităţi în biserică şi familie nu constă în diplomaţie, administrare sau efortul supraomenesc de a învinge greutăţile – deşi este nevoie şi de acestea, ci în unirea cu Hristos.” – Ellen G. White

 

Pentru a fi o familie unită, avem nevoie mai întâi să ne unim cu Hristos – să trăim cum a trăit El, să învățăm de la El și să-L implicăm pe El în viața noastră așa după cum ne sfătuiește Pavel în Coloseni 3: 12-15: ,,Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.  Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.  Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători”.  Aceste sfaturi sunt simple în cuvinte și bogate în învățătură, dar sunt și arme puternice care pot să ne ajute în a fi familii unite dacă le vom folosi. Spun lucrurile acestea pentru că noi am luat aceste cuvinte ca și motou al familiei noastre, și sunt de mare folos pentru noi.

O familie unită înseamnă:

  • O inimă plină de bunătate și îndurare
  • O inimă smerită și blândă
  • O inimă îndelung răbdătoare
  • O inimă iertătoare
  • O inimă plină de dragoste
  • O inimă plină de pace
  • O inimă recunoscătoare

Cu toții ne dorim să avem aceste valori în noi, dar ca un soț și o soție să poată avea această frumusețe interioară trebuie să avem părtășie cu Hristos și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. El ne v-a dezbrăca de hainele răutății, a egoismului, a mândriei, a nemulțumirii, și ne v-a îmbrăca cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Când inima noastră este plină de dragoste și suntem sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu mai este loc pentru dezbinare, neînțelegere și ‘mofturi’ ci doar pentru armonie, pace și bucurie. Aceasta va duce la unirea familiei noastre, între soț și soție, între părinți și copii, între copii, și vom putea spune – suntem o familie unită, suntem o familie reală: familia care iubeşte, familia Domnului Isus!

 

Când suntem una cu Hristos, suntem uniți în familie și ca urmare, suntem uniți în biserica pentru că „Unitatea nu este un lanț de mâini, unitatea este un lanț de inimi.”

Domnul să ne ajute să luptăm pentru unitatea familie noastre care este de mare importanță!

 

Silvia Varvari

arrow