Nu te minți singur – tare din rădăcină

Nu te minți singur – tare din rădăcină

 

,,Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina.

Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește.” (Proverbe 12:3,12)

 

Dincolo de orice explicatie, secretul e să ramâi tare din rădăcină. Deși aparent oamenii tari sunt cei duri și răi, pentru că inspiră frică, totuși iată unde ajung în final și ce spune Biblia despre cei ce lucrează nelegiuire, în Iov 8:14-19 ,,Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu, și nădejdea celui nelegiuit va pieri.  Încrederea lui este zdrobită, și sprijinul lui este o pânză de paianjen. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare; se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele, inverzește, își întinde ramurile peste gradina sa, își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Dar dacă-l smulgi din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el și zice: ,,Nu știu să te fi cunoscut vreodată! Iată, așa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieții lui; apoi din același pământ răsar alții după el.”

Nu te minți singur, nu te vei întări prin răutate, și nu te vei impune în acest mod deși poți avea impresia asta pentru o perioadă. Va veni momentul în care te vei clătina și mai târziu dacă nu iei seama, vei fi smuls și ,,prăbușirea îți va fi mare!” Tare vei fi doar dacă rădăcina ta nu se clatină.

 

Apoi cel de-al doilea verset (Proverbe12:12) vorbește despre oamenii care poftesc și care pradă, adică cei ce iau de la alții ca să aibă, pentru că nu sunt în stare să producă nimic, ei, cei care dacă continuă așa, niciodată nu vor putea fi ei înșiși  deși se amăgesc că ăștia sunt, trăiesc de fapt ca și paraziți fără identitate. Și aș merge chiar mai departe, nu neaparat că te uiți și poftești prada unui nelegiuit. Poate că te uiți la fratele tău și poftești ce are el, și iar, mai adânc, nu neaparat posesiuni, dar poate lucrarea lui, realizările lui, felul în care este văzut, etc., și ia naștere invidia. Sau poate nu. Nici măcar nu poftești cu invidie, dar tânjești, ți-ar place și ție și trăiești admirând pe alții când TU POTI SĂ RODEȘTI PENTRU TINE și ești CHEMAT LA ASTA!  Și nu, nu o să te provoc să descoperi vreo forță ascunsă din tine, că nu ai (nici eu nu am), nici să realizezi că ești un altul mai bun de fapt, că nu ești (nici eu nu sunt) și nici să începi să gândești pozitiv spunându-ți în oglindă de 43 de ori pe zi: ,,Pot și eu!” că nu poți! (nici eu nu pot de la mine). Te provoc însă să-ți verifici RĂDĂCINA. Mai exact: ce te ține în viață? Din ce te hrănești zilnic? Care e sursa gândurilor tale, a vorbelor tale, a principiilor tale de viață? Pentru că asta te și face ceea ce ești: RĂDĂCINA. Ai filozofiile tale? Sau te-ai înrădăcinat în filozofiile altuia de viață? La fel cum o plantă primește toată hrana din rădăcina, (și dacă nu mai primește trăieste până la un moment dat consumându-și toate resursele apoi se usucă și moare) la  fel este și cu noi. Una singură e Rădăcina care nu se clatină și care rodește: Isus Hristos! Și de o rădăcină care nu se clatină (adică nu poate fi smulsă – Dumnezeu statornic, atotputernic și infinit de sfânt, principii care nu pot fi zdruncinate și nu pot fi combătute, pace care întrece orice pricepere, bucurie deplină, etc.) și care rodește avem nevoie fiecare: ,,Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.” (Proverbe 12:6-8)

Hristos este rădăcina! El nu se clatină și El rodește în noi prin Duhul Sfânt! Slava Lui! Vei putea rămâne tare și de neclătinat doar înrădăcinat în Hristos, zidit în El și întărit prin credință. Dar cum asta? ,,După învățăturile care v-au fost date”, adică prin Scriptură, prin Biblie! Cuvântul te ține și te înrădăcinează în Hristos, tot Cuvântul te zidește și îți întărește credința. Scriptura îți păstrează mintea întreagă dându-ți pacea care întrece orice pricepere atunci când alții cedează! Cuvântul îți dă viață când ceilalți se sting. Cuvântul te sfințește când ceilalți se scaldă în mocirlă.

 

Să rămânem deci bine înrădăcinați în Hristos! Să rămânem adânciți în Cuvânt! Și închei avertizându-te că, dacă stai tare la momentul ăsta, e bine ca mereu să-ți aduci aminte că: ,,…dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice: ,,Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, și tu stai în picioare prin credință: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime față de cei ce au căzut, și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat și tu. (Romani 11:17-22)

 

Doar cel ce va înțelege asta nu se va clătina și va rodi! Meditați asupra acestui cuvânt astăzi, mâine, în fiecare zi, rămânând conectați la Rădăcina care nu se clatină și care rodește. Să fim deci tari din Rădăcină!

 

Radu Drăgoiu

 

 

arrow