Elisei omul care nu a dat înapoi

În 2Împăraţi 2:1 găsim scris: ,,Când a vorbit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei” și de aici începe Dumnezeu să-l pună la încercare pe Elisei prin Ilie. În versetul 2 scrie: ,,Ilie a zis lui Elisei: ,,Rămâi aici te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel” Elisei a răspuns: ,,Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi” putem observa citind mai jos în versetul 6 că din nou Elisei este pus la încercare.

Elisei a trecut şi de această încercare şi vedem de la versetul 9 până la 14 că ceea ce a cerut el, a primit.

Dacă Elisei nu asculta de Ilie şi nu venea cu el, binecuvântarea lui Dumnezeu nu venea peste el. Dar Elisei a ştiut să nu dea înapoi şi astfel de oameni sunt plăcuţi Domnului. Oameni care  nu dau înapoi şi care ştiu ce vor, aşa cum scrie apostolul Pavel în epistola către Evrei 10:38,39: ,,Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.”  Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte pe cale să nu dăm înapoi oricât ar fi încercarera de mare căci Domnul merge cu noi şi când nu mai putem El ne va lua pe braţe. Dumnezeu l-a binecuvânatat pe Elisei şi putem spune că a avut o putere mai mare ca a lui Ilie. Citind mai departe vedem minunile pe care le-a făcut. Este adevărat că Ilie a înviat şi din morţi, dar în 2Împăraţi 13:20, 21 scrie: ,,Elisei a murit şi a fost îngropat. În anul următor, au întrat în ţară nişte cete de moabiţi. Şi, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete şi au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a sculat în picioare.” Iată că putem spune că Elisei şi după ce a murit a făcut minuni. Aşa este omul după inima lui Dumnezeu.

La fel şi noi astăzi putem fi aşa. Dumnezeu e acelaşi din vecie neschimbat. Sunt mulţi care pun întrebarea: De ce astăzi nu se mai întâmplă așa? Pentru toţi acei care pun întrebarea asta aș vrea să îi întreb: Trăieşti tu ca Ilie şi ca Elisei în purtarea ta?

Dumnezeu să ne ajute ,,…să căutăm pacea şi sfinţirea fără de care nimeni nu va vedea pe

Dumnezeu.” Evrei 10:14

Ștefania Cumpătă

 

 

 

arrow