Dragostea Agape

Dragostea Agape

Când dragostea lui Dumnezeu te atinge, te pune în mișcare, nu mai poți rămâne letargic și întreaga viață a omului, cu tot ce cuprinde ea, se schimbă. Și dacă ar trebui să vorbim prin cuvinte despre dragostea lui Dumnezeu, am putea să o facem, dar i-am minimaliza puterea acestei dragoste, pentru că ea nu poate fi explicată sau înțeleasă de către intelect, ci ea este cunoscută prin revelația Scripturii și prin Duhul Sfânt.

Domnul Dumnezeu este condus de compasiunea Lui pentru oameni în toată lucrarea Lui. Surprindem succint din Scripuri această dragoste a caracterului Său manifestată în apropierea și slujirea Lui față de oameni. Întâi de toate dragostea Lui Dumnezeu inițiază sau face primul pas. (Geneza 3:9) După ce creația lui Dumnezeu a căzut în moarte prin păcat, Dumnezeu face primul pas de îl cheamă pe om și îl întreabă: ,,Unde ești?” Dragostea coboară la noi jos pe pământ.(Filipeni 2:7-8) Domnul părăsește slava, se dezbracă de Sine Însuși, Ia chip de rob, Se smerește și Se face asemenea oamenilor ca să poată fi înțeles, cuprins și cunoscut de noi. Dragostea Lui Isus se lasă înduplecată.(Matei15:22-28) Femeia canaanită a insistat înaintea Domnului până ce El i-a spus: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Dragostea Lui Dumnezeu nu întârzie. (Ioan 11) Când Domnul zăbovește să vină la Lazăr, nu e indiferență sau nepăsare cum au crezut unii, ci este pentru ca slava Domnului să se arate mai mult. Surorile lui Lazăr împreună cu ceilalți nu au putut să treacă de ceea ce e natural în supranatural. Dragostea plânge. (Luca19:41) Când poporul refuză să fie iubit și nu înțelege vremea cercetării, Isus plânge pentru el. Dragostea Lui Isus vindecă. Dragostea Lui se manifestă față de oameni prin vindecarea sufletului, duhului și trupului, eliberându-i de sub povara lor apăsătoare. Dragostea nu se răzbună. Să fi vândut la moarte de cel cu care ai petrecut trei ani și jumătate, pe trezeci de arginți și totuși să îl iubești cu o dragoste agape. Dragostea se multiplică. Dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și aceasta lucrare continuă și astăzi prin noi care mărturisim dragostea Lui, nu numai prin vorbe, ci cu fapta și adevărul. Dragostea se smerește (Luca19:10) Fiul lui Dumnezeu se face fiul omului. Ce interes din partea Lui! Un interes așa puternic, încât Domnul Însuși S-a făcut om. Dragostea se face roabă. (Matei 20:28) Dragostea slujește necondiționat, ea stăpânește atunci când slujește și dragostea care moare slujind, învie în glorie. Dragostea se crucifică! Când era atârnat între cer și pământ, între doi tâlhari, El se ruga pentru cei ce l-au răstignit, asta nu era cum se spune dragoste oarbă, ci era o dragoste manifestată, desăvârșită și finalizată!

Omul este decăzut, desigur, dar tocmai acest om decăzut a devenit obiectul dragostei răscumpărătoare. O dragoste pasionantă pentru oameni L-a pus în mișcare. Viața Sa dăruită slujirii a fost tocmai rodul acestei iubiri și numai datorită iubirii Lui nemărginite a putut să slujească omului până la moartea pe cruce.

Multă dragoste și binecuvântare de sus care să fie manifestată printre oamenii de jos!

Flavius Vasii

 

arrow