Cum să nu strici Cuvântul

Da, asta pentru că de stricat e ușor să strici aproape orice. Și mai ales cuvinte… Nu-i așa? De câte ori ai vrut să spui ceva și rezultatul a fost exact contrar în urechile celor ce te ascultau? Sau, de câte ori ai înțeles tu ceva greșit, și te-ai supărat deși persoana care ți s-a adresat avea cele mai bune intenții? Și da, atunci te vei întreba: cum să vorbesc ca să fiu înțeles corect?

Și cu atât mai mult când vine vorba de Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit! Și când spun asta nu mă refer numai la predicare, ci și în casele noastre când deschidem Biblia, sau când îl spunem altora, în discuțiile noastre de zi cu zi. Cum să transmitem copiilor noștri, generației ce ne urmează Cuvântul nealterat, clar și adevărat? Cum să-L propovăduim curat pe Hristos celor din jurul nostru când mintea lor e bombardată de atâtea învățături diluate? Adevărat este că atunci când vine vorba de Cuvântul lui Dumnezeu lucrurile sunt foarte serioase. Interpretări eronate și eretice ale Cuvântului au dat naștere la mișcări întregi bazate pe erezie, cu efecte  fatale și ireversibile pentru mulți ,,creștini” slabi. Atunci când oamenii își ridică în slăvi ,,învățători după poftele lor” (2Timotei4:3) pentru că nu sunt în stare să ,,sufere învățătura sănătoasă”, rezultatul nu poate fi decât un diagnostic de boală care duce în final la moarte dacă nu e tratată la timp. Iată cum, într-o vreme în care ,,cei mai mulți” aproape că-și dezvoltaseră o pasiune pentru a strica Cuvântul lui Dumnezeu doar de dragul de a sta contra, Pavel oferă soluția predicării sănătoase, reale și adevărate: ,,Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos!” (2Corinteni2:17)

Iată patru pași simpli:

VORBEȘTE CU INIMĂ CURATĂ: ,,Pui de năpârci” le spunea Domnul Isus fariseilor ,,cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura.” (Matei12:34)  Nu poți vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu dacă inima ta este murdară. Sigur că majoritatea celor ce se găsesc în starea asta nici nu se ocupă cu cuvintele lui Dumnezeu. Însă, dacă asemenea fariseilor, care se pretindeau a fi religioși te vei ridica să vorbești având vasul murdar pe dinlăuntru (Matei 23:25-27) ai grijă: nu Dumnezeu va vorbi prin tine! Uită-te la ei și adu-ți aminte de pasajul în care se vorbește despre ,,desființarea poruncii lui Dumnezeu ăn folosul datinei lor.” (Marcu 7) Având ca sursă ce? LĂUNTRUL MURDAR și o inimă departe de Dumnezeu (Marcu7:6). Aici ajungi în final dacă te lipsești de călăuzirea Duhului! La călăuzirea ta proprie, a firii tale, a poftelor tale ,,în lumina” sau mai bine zis intunericul cărora vei ,,interpreta” și Cuvântul, stricându-l după dorințele tale.  Vei elimina tot ce este incomod firii tale și-l vei răstălmăci după buna ta plăcere. Ca și ei, cei care știau legea din scoarță în scoarță, dar nu-L cunoșteau pe Dătătorul ei. Apoi, toate acestea devin vizibile, iar mărturia proastă face propovăduirea zadarnică. Bine, dar vei zice că dacă nu știe nimeni viața ta iar ,,predica” ta de la anvon, din familie sau de zi cu zi  va suna bine, și nu vei rosti nicio erezie, nu ai stricat Cuvântul lui Dumnezeu cu nimic. Te îndemn să mergi mai adânc: probabil că ți-ai spus bine poezia, dar în starea aceea, nu vei sti niciodată ce ar fi vrut Dumnezeu să spună celor ce te ascultă în acel moment. De ce? simplu: pentru că nu ești conectat la El! Nu te amăgi, nu poate fi nicio înțelegere între Hristos și Belial, sau orice alt idol. Și dacă Domnul Isus a zis că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni (Matei 6:24), nu crede că vei fi singura excepție. Inima nu-ți va spune nimic din partea Lui, Duhul Sfânt nu va avea nicio călăuzire pentru tine, iar cuvântul rostit va fi lipsit de orice putere. Asta pentru că între voi este un zid de despărțire pus de păcat! Astfel ai impiedicat ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să spună. Vei primi însă asemeni proorocilor falși din vechime pedeapsa celor ce se ridică în Numele Domnului deși El n-a rostit nimic din cuvintele lor.

Caută deci ca mai întâi sfințirea, curățirea lăuntrului tău în sângele Domnului Isus, iar apoi vorbește cu inimă curată! Vorbește fără vicleșug, ascunzișuri, în sinceritate, predat cu totul Lui și mânat mereu de dorința arzătoare ca cei ce te ascultă să-L audă pe adevăratul Dumnezeu! Apoi, cutremurându-te și smerindu-te înaintea Lui asemeni lui Isaia (Isaia6:1-9) să cauți sfințirea văzându-ți nevrednicia și lăsând cărbunele aprins de pe altar să-ți atingă gura, să-ți îndepărteze nelegiuirea și să-ți ispășească păcatul de fiecare dată când Îi rostești Cuvântul. Nu uita: chemarea e mai întâi la sfințire, apoi la slujire!

VORBEȘTE DIN PARTEA LUI DUMNEZEU. 1Petru 4:11 spune în felul următor: ,,Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu!” Cred cu tărie că următorul pas după ce ți-ai curățit inima este să cauți călăuzirea lui Dumnezeu în vorbirea ta. Primul pas este să citești Cuvântul și să ți-L însușești. Dar apoi cere călăuzire în rugăciune și spune: ,,Doamne, pune în gura mea cuvintele Tale.” Pentru că nu e îndeajuns să vorbești doar ,,din cuvintele lui Dumnezeu” ci acele cuvinte pe care Dumnezeu vrea să le rostești în acel moment. Mereu am rămas uimit de învățătura Domnului Isus dar mai ales de răspunsurile pe care El le avea înaintea celor ce veneau să-L ispitească! Mă văd atât de lipsit de această înțelepciune uneori. Nu ți s-a întâmplat vreodată să ajungi în situația în care să nu ști cum să răspunzi? O astfel de înțelepciune vine din călăuzirea permanentă a Duhului Sfânt și din manifestarea plenară a Lui în mintea, inima și trupul nostru. Poți avea o predică foarte bine pregătită dar ea să nu ajute cu nimic nevoii celor ce te ascultă în acel moment. Pune-ți mintea dar și duhul în aceeași măsura la dispoziția Celui ce se va folosi astfel de tine.

Nu uita apoi că VORBEȘTI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU: asta pentru că atunci când Dumnezeu ne încredințează cuvintele Lui, El nu ne lasă singuri. Dacă ești managerul unei firme foarte importante iar patronul firmei respective ți-ar încredința un mesaj de transmis angajaților, și ți-ar spune: ,,Voi urmări înregistrarea live a conferinței în care vei transmite ce ți-am spus. Ești reprezentantul meu. Să nu omiți nimic din ce ți-am încredințat!” cum ai merge înaintea celor ce te vor asculta? Nu-i așa că gândul ți-ar sta la faptul că patronul tău vede totul în tot timpul ăsta ți e în joc funcția ta? Dumnezeul nostru însă nu e un patron care urmărește înregistrări video de undeva de departe. El se angajează să lucreze împreună cu cei ce sunt gata să propovăduiască pretutindeni, indiferent de condiții, întărindu-Și Cuvântul prin însoțirea propovăduirii Lui cu semne ale puterii Lui. Suntem noi însă conștienți de prezența Lui atunci când vorbim cuvintele Lui? Atâția predicatori care se dezarmează când la biserica le vin oameni mai puțini decât s-au așteptat în duminica respectivă, gândindu-se ,,la ce m-am pregătit atât când au venit doar jumătate?” Atâția misionari care atunci când merg să slujească o biserică de la sat se pregătesc superficial sau mai deloc pentru ca ,,pretențiile nu-s ca la oraș.” Atâția creștini care în mărturia lor de zi cu zi uită că Dumnezeu este acolo și fie se rușinează fie nu le mai pasă să mărturisească, fie fac diferente de la om la om în funcție de poziția socială sau de influența pe care o au, fie de cât de confortabil le este să le spună sau nu, uitând că lângă ei este un Dumnezeu gata să-și însoțească Cuvântul cu putere ca și în vremea lui Moise dacă va trebui!

Un predicator care avea o biserică de cinci membri în vârstă într-un sat a fost întrebat ce-l face să le predice cu atâta foc și de ce se pregătește un timp atât de îndelungat pentru fiecare predică. Răspunsul lui a fost: în biserica mea nu sunt doar cinci. Eu predic înaintea lui Dumnezeu și a întregului cer. Iar Dumnezeu așa îmi cere să-I vestesc Cuvântul! Predica mea o ascultă întâi El!

VORBEȘTE ASCUNS ÎN HRISTOS: ,,Trebuie ca El să crească iar eu să mă micșorez.” (Ioan 3:30) Iată secretul unui om, care a avut o propovăduire cu impact. Cuvintele sunt ale lui Ioan Botezătorul. Și oare nu așa ar trebui să stea lucrurile cu fiecare dintre noi? Cu cât ne vom micșora noi, Hristos se va vedea mai bine, și cu cât ne vom goli mai mult de noi înșine, vom putea fi mai plini de Duh.  ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine!” (Galateni2:20) ,,Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6) Astfel deci, pentru cei ce sunt în Hristos nu mai este nicio osândire pentru că ei nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1), iar propovăduirea lor nu va fi o sforțare ci un stil de viață, iar Cuvântul va fi rostit în tot Adevărul, nealterat, nemodificat, și însoțit de putere!

Astfel de Cuvânt doresc să vă iasă fiecăruia din Duh, din inima și mai apoi de pe buze!

Radu Drăgoiu

arrow