Credincioși în cele mai mici lucruri

Credincioși în cele mai mici lucruri

 

 ,,Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” Luca(16:10) 

 

John Wesley a fost un slujitor incredibil al lui Dumnezeu. Motto-ul său a fost: „Fă tot binele ce-l poţi, cu mijloacele ce poţi, în modalităţile în care poţi, în locurile în care poţi, tot timpul când poţi, la toţi oamenii la care poţi, atâta timp când tu poţi”. Aceasta-i măreţ. Tu poţi începe uitându-te la lucruri mărunte, pe care le poţi face. Fă aceste lucruri mici aşa cum ar fi lucruri măreţe, pentru că Dumnezeu priveşte la tine. Iosif a fost pus șef peste cei din temniță, înainte ca să fie pus în fruntea Egiptului ca și prim-ministru. Iosif a fost un exemplu măreţ. El nu şi-a dat prea mare importanţă, dar în mod liniştit l-a slujit pe Potifar, apoi pe temnicer, apoi pe bucătarul lui Faraon şi pe paharnic, şi Dumnezeu a binecuvântat atitudinea aceasta. Când Faraon l-a promovat mai sus, Iosif a menţinut o inimă de slujitor, chiar şi cu fraţii lui, care l-au vândut. 

Moise mereu și-a iubit frații evrei. El a tânjit să facă ceva pentru ei însă el trebuia mai întâi să fie zdrobit de înțelepciunea și puterea Egiptului și adus în școala celor patruzeci de ani de pustie în care credincioșia lui față de Dumnezeu a fost crescută însuși de Dumnezeu. Curajosul David a fost pus cioban peste turma de oi a familiei lui, înainte ca să fie pus împărat peste Israel. Și Goliat este văzut mic prin ochii Acelui în care te încrezi, asta dacă înveți să fi credincios lui Dumnezeu începând cu lucrurile mici. Atitudinea deasemenea cântăreşte mai mult ca realizările. Regele Amaţia a pierdut favoarea lui Dumnezeu pentru că el a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată Lui. (2 Cronici 25.2) 

 

Dumnezeu nu te va promova peste nivelul tău de competență și dedicare. În umblarea ta cu Dumnezeu, El îți va mări credința punându-te în încercări care necesită credință și dacă treci testul El te va pune în alte circumstanțe în care necesită mai mare credință. De fiecare dată când alegi să te încrezi în El la un nivel mai înalt, El ți se va descoperi mai mult și te va ridica și mai mult. Fiecare pas al credinței te va conduce la o relație mai profundă și bogată cu Dumnezeu și răsplătirea va fi pe măsură. Așa stau lucrurile în ceea ce privește credința. 

Credincioșia noastră precedă mărimea lucrării noastre, totuși Domnul pune preţ nu pe rezultatele cantitative, ci pe credincioşie. Tot ceea ce posedăm, banii noştri, timpul şi talentele noastre, aparţin Domnului iar noi trebuie să le punem în slujba Lui. Ceea ce este al nostru se referă la răsplătirile pe care le culegem în viaţa de acum şi în cea viitoare, ca urmare a slujirii noastre cu credincioșie  pentru Cristos. 

 

Dacă nu am fost credincioşi în ceea ce este al Lui, cum poate El să ne încredinţeze ceea ce este al nostru?

 

Flavius Vasii

 

arrow