Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui

Îmi place așa de mult versetul din Proverbe 19:22, și când mă gîndesc la bunătate, mă duce gîndul la un chip frumos, la o persoană bine îmbrăcată, la o vorbire aleasă, la o persoană intelectuală, dar bunătatea nu se aseamănă cu nimic din toate acestea.

Așadar  bunătatea este o trăsătură de caracter pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru Sine și o manifestă față de întreaga Lui creație. Dar bunătatea nu ține de frumusețea exterioară și  ține de cea interioară. Nu ne naștem buni, ba dimpotrivă venim pe pământ cu o natură extrem de rea. Bunătatea este efectul intervenției lui Dumnezeu în viața noastră, așa încât să ne asemănăm tot mai mult cu Isus.  Psalmii 100:5 spune: ,,Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci.”  Bunătatea nu ține de hainele scumpe ce le porți, sau de inteligența cu care ai fost înzestrat, bunătatea este  de fapt sinonimul Harului, care este darul nemeritat. A fi plin de bunătate este o poruncă  a lui Dumnezeu pentru noi toți, și aceasta se dobândește prin supunere și ascultare față de voia Lui. Romani 2:4: ,,Nu vezi tu că bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință?” Bunătatea este înclinarea de a face bine, îndurare, milă, binețe, bunăvoința și amabilitate. Bunătatea te îndeamnă să vizitezi pe cel bolnav, să hrănești pe cel flămând să arăți bunătate față de colegi, de cei din biserică și inclusiv față de dușmani.

Apostolul Pavel așează bunătatea aproape în vârful piramidei atunci când scrie: ,,Dragostea este plină de bunătate.” (1 Corinteni13:4) Bunătatea Lui Isus, El a arătat-o întâi față de noi, de fiecare, și la rândul nostru vrea ca fiecare să ne-o arătăm unii altora.

Însă invitația lui Isus pentru noi este cea mai prețioasă dovadă de bunătate a cerului:

,,Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară. (Matei11:28-30)

Loredana Chira

 

arrow