Cine suntem?

Biserica Betania din Dublin, Irlanda a luat ființă în Noiembrie 2010 la inițiativa unui grup unit de familii tinere cu pasiune pentru Dumnezeu și pentru oamenii în mijlocul cărora El ne-a asezat să Îl reprezentăm, iubindu-L și slujindu-le.

Părtășia sinceră și biblică în închinare este unul din stâlpii care susțin viziunea acestei lucrări noi, dorind astfel să evităm căderea în ritualul liturghiei unor slujbe de rutină.

Membrii Bisericii ,,Betania” acceptă ca prioritate inspirația Cuvântului scris a lui Dumnezeu în viață și în organizarea comunității noastre.

Ne bazăm impactul în societate pe responsabilitatea fiecărui membru de a fi un evanghelist a lui Dumnezeu care prin fapte și vorbe să ducă Vestea Bună a salvării în contextul trăirii noastre pe un pământ străin.

Viziunea de a forma o Biserică relevantă pentru zilele noastre, are ca motto al existenței ei dorința ca Biserica ,,Betania” să devină ,,Biserica pentru generația de azi și pentru generația de mâine.”

Alegând voia lui Dumnezeu mai presus de voia oamenilor, știind că doar așa ne vom bucura de pacea cu El, hotărâți și uniți în curăție, am pornit pe acest drum care dorim ca și Mireasă a lui Cristos să se termine în brațele Mirelui pentru care vom trăi și vom muri.

arrow